Prijave za udeležence in voditelje

UDELEŽENCI

Prijavnica udeleženca je sestavljena iz prijavnice in dveh prilog (vprašalnik in zaveza). Stran z Zavezo ostane v spomin tako udeležencu kot voditeljem in osebju. Prijave za voditelje in udeležence potekajo do 8. aprila

Prijave potekajo izključno preko četovodij, ki zbrane in podpisane prijavnice ter tabornino posredujejo tabornemu vodstvu. 

Višina tabornine ob redni prijavi in rednem plačevanju obrokov znaša 80€, ob naknadni prijavi oz. ob prekoračitvi dogovorjenih rokov pa 90€.

VODITELJI

Obstajajo dve vrsti prijave: spletna in "papirnata". Zaradi lažje obdelave podatkov vas prosimo, da vi in vaši izvidniki izpolnite tudi krajše spletne prijavnice.

V primeru, da se boste odločili le za izpolnitev papirnatih prijavnic, prosimo četovodje, da nam jih dostavite najkasneje do 9.4.2018 na sedež Združenja (ZSKSS, Ulica Janeza Pavla II. 13, 1000 Ljubljana - pripis: Tak Si). Če pa se prijavite še preko spletnih prijavnic, pa le te prijave prav tako potekajo do 8.aprila, le da nam lahko originale četovodje nato dostavite kadarkoli do konca meseca maja, saj bomo nujno potrebne informacije o vaši četi dobili že preko spleta.

 Na 10 izvidnikov in vodnic se lahko brezplačno prijavi 1 voditelj (11 skavtov = 2 voditelja itd.). Vsi ostali voditelji se tabora Tak Si udeležite ob plačilu prispevka 30 EUR (za pokritje stroškov prehrane), ki ga je potrebno poravnati do 15. maja 2018. V kolikor se bo tabora (ali dela tabora) udeležil tudi vaš duhovni asistent, nas prosimo kontaktirajte na nina.sorsak@gmail.com, da se dogovorimo.


 ROKI 

  • 8.4.2018    prijavnina 20€ in oddaja prijavnice za udeležence in voditelje
  • 22.4.2018    2. obrok 30€ 
  • 14.5.2018    3. obrok 30€
  • 15.5.2018  rok za prijavo osebja

Ob plačilu 3. obroka tabornine bo vodstvo tabora preverilo, če je bilo vse plačano in oddano v dogovorjenem roku. V nasprotnem primeru bo udeležencu izdan račun za doplačilo, ki ga bo moral poravnati do 30.6.2018, sicer njegova prijava ne bo veljavna.


ODPOVED

V primeru neutemeljenih razlogov odpovedi (udeleženec si premisli, v času tabora dobi neko drugo aktivnost, ki se mu zdi pomembnejša od te ipd.) se vplačana tabornina ne vrača. V primeru utemeljenih razlogov (bolezen, smrt v sorodstvu, višja sila) se tabornina vrača:

Datum odpovedi Vračilo udeležencu
do vključno 1.6.2018 100%   2. in 3. obroka*
do vključno 1.7.2018 75%    2. in 3. obroka*
po 6.7.2018 50%    2. in 3. obroka*
*Prijavnina na taborjenje se ne vrača.