Pravila straže

 • Na straži sta dva člana iz iste čete in istega spola.
 • Če se pogovarjata, počneta to tiho in s svojim vedenjem ne motita ostalih. 
 • 10 minut pred koncem straže lahko stražarja zbudita naslednjo stražo.
 • Vsak straži svoj določen del tabora, zato se v času nočne straže stražarji različnih podtaborov ne zbirajo in pogovarjajo.
 • Če stražarji opazijo napad v sosednjem podtaboru lahko odhitijo na pomoč, vendar v tem primeru pustijo svoj podtabor nezavarovan in sami prevzamejo tveganje.
 • Zaradi dovolj velikega števila stražarjev (v vsakem podtaboru 2 x 4 podtaborov = skupaj 8) se v primeru napada NE piska alarma ali zbuja dodatno pomoč (ni intervencijskega voda).
 • Stražarji med stražo nikoli ne zapustijo tabora.
 • Naloga straže je prvotn zavarovati prostor in ne lovljenje napadalcev.
 • Zastav se na straži NE drži in ne vozlja (tudi v času napada), v nasprotnem primeru sledijo posledice.
 • Zastave visijo prosto, zato okoli jambora ni mrtve cone.
 • V primeru kršenja pravil izvidnik/vodnica dela odkupnino.