Pravila napadanja

Pravila napadanja se v večini ujemajo s poenotenimi pravili predstavljenimi pred časom s strani državnega vodstva IV, z nekaterimi manjšimi razhajanji zaradi posebne oblike tabora. V večini so pravila standardna, vendar pa smo jih zaradi zmanjšanja možnosti nesporazumov razdelali na spodnje točke, ki si jih morajo prebrati vsi morebitni napadalci.

- Zastavo je možno krasti samo ob predhodni najavi voditelju Vidu Pesjaku (031 562 733)).

- Tabor je razdeljen na 4 podtabore, v katerih se krade zastave podtaborov in stegove zastave. Poleg teh se krade tudi zastave na glavnem jamboru. Vodovih zastavic se ne krade.

- Nočno igro kraje zastav se lahko igrajo samo člani ZSKSS, ki morajo med igro nositi rutke. Če si brez rutke, se ne igraš in si tujec/grožnja.

- Kraja zastave poteka v TIŠINI, tako naj bo cilj napada dobra taktika in neopazen prihod v tabor. Za hujšo kršitev nočne tišine lahko odgovorni voditelj prekine igro in/ali v jutranjem zboru kaznuje napadalce.

- Napadalci v taboru ne delajo nobene škode. Morebitno škodo napadalci zjutraj v taboru popravijo. Pretepanje, ruvanje, suvanje, kričanje, preklinjanje ali kakršnokoli drugačno obračunavanje ni dovoljeno in se smatra za neskavtsko početje.

- Kraja s pomočjo tehničnih pripomočkov (kolo, avto, vrv…) ni dovoljena.

- Okoli jambora ni mrtve cone.

- Taborni prostor ni omejen, prav tako tudi niso omejeni prostori podtaborov. Je pa skladno s namenom igre (straženje prostora, ne lovljenje napadalcev), straži dovoljeno loviti predvsem znotraj tabornega prostora.

- Napadalec je ujet, če se ga stražar dotakne (brez uporabe sile!)

- Ujeti napadalec straži prostovoljno preda svojo rutko, nemudoma zapusti taborni prostor in se vrne ob 7.10 zjutraj narediti odkupnino. Medtem ne posega v igro niti zavaja straže.

- Če je napadalec ujet z ukradeno zastavo, zastavo vrne straži. Nato za njega veljajo enaka pravila kot za ujetega napadalca.

- Napadalci ne morejo reševati že ujetih napadalcev.

- Straža je v igri neulovljiva, ne da in ne sme se je ugrabiti ali na kakšen koli način onesposobiti.

- Napadalci pridejo po jutranji budnici (ob 7.10) v tabor, da se nam pokažejo (tudi če niso ničesar ukradli) in se pogovorijo o odkupninah.

- Za odkupnino se lahko pogajajo samo tisti skavti, ki so bili udeleženi v igri. V primeru da se pogajanja ne premaknejo ali je čutiti sovražnost z obeh strani v pogajanja poseže voditelj, ki je v tem primeru absolutna avtoriteta.

-          Odkupnina naj bo fizična (IV za odkupnino nekaj naredi) in ne materialne narave.

-          Odkupnina lahko traja samo do 8.30 ure - takrat se tudi napadalci poslovijo ter zapustijo tabor in ne motijo programa tabora Tak Si.

-          Če kraja ni najavljena, se pokliče policijo.